Nikifor Krynicki – znany, polski prymitywista

Nikifor Krynicki naprawdę nazywał się Epifaniusz Drowniak. Urodził się w Krynicy, stąd pseudonim artystyczny. Zmarł w podkarpackim Foluszu. Przedstawiciel prymitywizmu nie cieszył się dobrą sławą w latach swojej świetności malarskiej. Żył w nędzy, jako syn łemkowskiej żebraczki i nieznanego malarza, o dziełach którego wciąż nic nie wiadomo.

Ostatnie lata życia pod opieką ucznia

Nikifor Krynicki mówił niewyraźnie, stąd uznanie, że był osobą niedorozwiniętą psychicznie. Jego dzieła dopiero po wielu latach tworzenia zostały docenione. Ostatnie osiem lat życia spędził pod opieką swojego ucznia – malarza Mariana Włosińskiego. Ten starał się zapewnić swojemu mistrzowi jak najlepsze warunki bytowe, w których wciąż mógłby rozwijać swój talent. W końcu stał się również jego opiekunem prawnym. Wśród największych i najbardziej uznanych dzieł Nikifora znajdują się takie pozycje jak:

  • Wieża Babel

  • Autoportret potrójny

  • Chrystus nauczający

  • Chrystus błogosławiący

  • Święta Weronika

  • Drewniany dom na tle pól

  • czy Biskup z Biblią.